Sensoplastyka®

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka, jak i osób dorosłych. Sensoplastyka® wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dba o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wspiera rozwój zmysłów,
 • wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębia się nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

Korzyści dla dzieci:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływa nie tylko na rozwój dzieci, ale też na nasz własny rozwój i stan umysłu, sprzyja relaksacji, a wiadomo – zrelaksowany i szczęśliwy opiekun to szczęśliwe dziecko.


SKONTAKTUJ SIĘ