Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturyzowanych. Każde zajęcia grupowe mają swój cel szczegółowy, który jest podporządkowany celowi głównemu oraz rodzaje aktywności pomagające osiągnięciu zamierzonych celów. Cały cykl spotkań oraz każde spotkanie tworzą dynamiczna całość.

I etap – powstawanie grupy
Celem tego etapu jest poznanie się uczestników, wypracowanie norm, które będą obowiązywać oraz budowania atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
Dlatego na zajęciach dominują ćwiczenia pomagające poznać siebie nawzajem, ale nie wymagają głębokiego ujawniania się (podawanie imion, hobby).

II etap – stworzenie odpowiednich warunków
Następnie wprowadza się i wypracowuje normy, której istnienie daje poczucie bezpieczeństwa. Najczęściej do standardowych zachowań należy dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne grupy, możliwość wysłuchania każdego, zachowania tajemnicy spotkań oraz regularne uczestnictwo w zajęciach i punktualne przychodzenie na zajęcia.

II etap – realizacja zaplanowanych celów
Właściwy etap pracy z grupą jest przeznaczony na realizację zaplanowanych zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Może przeznaczony być do pracy z uzależnieniem, nieśmiałością, kontrolą nad emocjami, poczuciem własnej wartości, czy zdobywania nowych umiejętności.


SKONTAKTUJ SIĘ